Search

The Stray Russian Blue

thestrayrussianblue.wordpress.com

Tag

tips

Men’s guidelines to end their girlfriends Valentine’s Day in seventh heaven

 

 

No more than two weeks before Saint Valentine’s Day. Some men already have plans how to make that day unforgettable and special (at least for them) and also there were some who until now clueless of how are they going to celebrate this so-called lover’s day (because people usually celebrate it with their partner) with their girlfriends. Just in case, you’re one of those men who haven’t planned anything yet this guidelines to wrap-up her Valentine’s will, I think, help you figure out what would be the perfect date or To-do for your girlfriend consider the coming Valentine’s day UNFORGETTABLE.

 

So here it goes.

 

First of all, we both know there are different types of women in this world: the chic, the geeky-woman, the one-of the-boys, the conservative type…just to name a few. If you’re following my site, you are probably familiar with my blog “What other people think on a boyish chic?” from there, I mention the types of women not to mention the blog really focus only to what are those boyish chic. Who are they, what they do and what they feel towards people who bad-mouthed them due to misinterpretations. https://thestrayrussianblue.wordpress.com/2016/01/15/what-other-people-think-on-a-boyish-chic/

date1

 •  Walking, strolling on a park enjoying the beautiful and captivating scenery of nature around you would be the perfect Valentine’s date for your nature-lover girlfriend. Simply because this type of women appreciate the beauty of her surroundings just as how she appreciates your presence. If you’re going to ask me between day and night of roaming around the park, I prefer during the night not only because I am not used to bunch of people but also because I do not like the brightness of sun.

for movie watching cinemas.png

 • Watch all the hot and trending showing movies in cinemas talk about Fifty shades Darker, everybody’s waiting for that controversial movie and surely you’re movie enthusiast girlfriend will enjoy it, knows all the movies to watch on that day and if you’re lucky, she’ll be the one to choose it for you and you’ll never have to worry choosing which of them she’ll like.

Want some suggestions? John Wick, The Space Between Us, Havenhurst, The Lego Batman, The Great Wall…

date3

 • A day of food-trip. Oh yes! Food! , says your foodie girlfriend. It is not that she’s a glutton maybe she just adores food that much. Obviously, a date with all the food that you’ve been longing to taste around you is the best Valentine’s date ever for a food-lover lady. Surely you won’t be surprise if you get yourself broke just for a day. It’s good to have back-ups, right?

date4

 • Valentine’s Day filled with extreme adventures is what your fearless and outgoing girlfriend would definitely enjoy. Let her try the next levels of zip lines, bungee jumping, sky diving or maybe go hiking as well, end your date night pampering yourselves on a spa to relax.  Why not try the wine bath at Aire Ancient Baths in New York City (I just saw this featured on Insider travel)

Couple browsing in a bookstore in Prenzlauer Berg in Berlin Germany. Image shot 08/2009. Exact date unknown.

 • A stroll to book museums bounded by collections of classics and modern books, miniatures and exhibits matches your geek and artistic girlfriend who appreciates arts and literature of all ages. It doesn’t matter if you do not feel the same (because I could sense a little violent reaction from men out there) by just keeping yourself occupied through exploring the place, checking out the pieces would surely eliminate your mind from being uninterested to the place. Look at your girl; if she enjoys it, aren’t you supposed to feel the same? Don’t forget to buy her a new book before the date ends!

date-for-gaming-couple

 • Stay-cation: movie marathon, games enjoying your Xbox or Playstation, eating whatever you both feels to buy, a simple and gamer girlfriend will surely mark the coming Valentine’s day fun and already special most especially if you let her win in all the games that you’re going to play. (Silly.) But seriously, gamers love to play all the games it doesn’t even matter if it decades old if it is still fun to play, they will play it. So if you wanted to make your girl exuberant and glad make sure to buy a new game earlier by now, you never know how much it’ll surprise her especially if you get to buy those that would squeeze her enthusiasm so much.

 

And lastly,

make up.jpg

 

 • A collection of new make-up kits: lippies, the limited edition mascara or whatsoever, the widespread black mask that could remove her white heads… etc. will absolutely make your beauty-conscious girlfriend’s heart leaps. She takes care of her looks very much that she always wanted to look good in front of you. So when the time that you’ll buy her those that I’ve mentioned, she will probably thinks you appreciate her effort for that and I surely think you guys really do.

 

There you go the guidelines in making your girl perfectly fine this coming Valentine’s Day. I hope you get to take ideas from it if not, then you’re completely in trouble because YOU ARE RUNNING OUT OF TIME TO PREPARE!

I always love this quotation saying that once a person loves you, all the imperfections of him/her will all become beautiful. At the end of day, no matter how much time you consumed or the efforts that you exerts just to make that day special, little or not, your girl will surely appreciate it because it’s you who made it. I’m pretty sure she’ll do the same effort to make you happy on that day. Just appreciate her as well.

 

Good luck!

BAKIT HINDI KA NAGTATAGUMPAY?

 

Kasing-aga ng unang araw natin sa paaralan ang pagtuturo sa atin na dapat tayong mag aral ng mabuti upang guminhawa ang ating kinabukasan. Batid natin na sino mang magulang ay dakila at mabuting magulang kung sinabihan nya ang mga katagang ito sa kaniyang anak. Gaya mo, nagsumikap di siya at narrating ang kanyang katayuan sa buhay na iyong napagmamasdan hanggang sa mga araw na ito. Ano man ang kanyang ipinunla noong kanyang kabataan ay siyang kaniyang inani at napakinabangan. Ngunit alam mo ba na sa likod ng mga pangaral na ito ay may nakatagong mali na kung saan ay kung hindi nakasanayan ay masasabing mas mataas ang kaniyang narating? Ibibigay ko ngayon sa iyo ang anim sa mga pangaral na posibleng naipangaral na sa iyo ng iyong magulang ngunit hindi garantisado ang iyong pagtatagumpay.

 • Hindi pag-gamit ng ibang paraan

Ang labis na pagtitiwala sa isang paraan ay may hindi magandang epekto rin. Walang taong pareho kaya naman bawa’t isa satin ay may natural at unique na abilidad upang magamit. Ang abilidad na ito ay ating magagamit sa maraming bagay upang maging isang paraan. Ngunit kung hindi epektibo ang paraang ito, maaari naming humanap ng ibang paraan upang mapagtagumapayan ang isang bagay.
meet-the-spartans

 • Mag-aral mabuti at maghanap ng magandang trabaho

Kung aalalahanin ko, mahigit dalawampung beses na ito sinabi sa akin ng aking ama. “Anak, mag-aral ka ng mabuti para baling araw, makakahanap ka ng magandang trabaho.” Walang masama sa pagiging mabuting empleyado at lahat ng taong maginhawa ay nagsimula sa paghihirap. Ultimo mga kilalang tao ngayon ay nakaranas ng sobrang pagsasakripisyo, lait, duda, at diskriminasyon bago nila nakamtan ang tagumpay. Sa pagkakataong ito, pinangaralan ka ng iyong magulang na siya naming naging sandigan mo upang makamtan ang iyong layunin at pangarap sa buhay…ang maging isang mabuting empleyado? Sa bansang Tsina, Pinapangaralan ng mga nakakatanda ang kanilang mga anak at apo ng kagaya nito; “Anak, mag-aral kang mabuti upang balang araw, makapag-tayo o manahin mo an gating negosyo.” Nakita mo ba ang pinagkaiba? Bata palang ay tinuturuan na ng mga tsino ang kanilang mga anak na maging boss ng sarili nilang kompanya.may i take your order

 • Sobra-sobrang positibong pag-iisip

Hindi mabuti sa sarili ang masamang pag-iisip ngunit anu mang labis ay nakasasama. Sa labis na pag-iisip ng positibo ay nakaliligtaan ng mga tao na dapat silang magsumikap. May kalamangan din ang sobrang pagiisip ng negatibo. Lumalakas man ang iyong duda sa iyong sarili at sa ibang tao, nababalaan ka naman nito sa mga posibleng maganap upang iyong mapaghandaan.

komedi_1440655351933_329

 • Negatibong pag-iisip

Hindi mabuti sa kahit kanino ang pag-iisip ng hindi mabuti. Nasisira nito ang iyong motibasyon at paniniwala. Ibinababa nito ang respeto sa sarili, motibasyon, at sigla –mga aspetong mahalaga upang magtagumpay ang mga taong nagsusumikap. Kaya’t huwag magpa-apekto sa mga taong negatibo at huwag ka’ng maging “Negatron”. komedi_1440659840608_939

 • Sana Biyernes na bukas sa araw ng Lunes

Isa itong kaugalian ng marami sa atin na madalas nangyayari sa mga unang araw ng linggo. Umaasa ang iba na sana ay Biyernes na bukas sa araw ng lunes upang mapagpatuloy ang kasiyahang nahinto sa araw ng pahinga. Sa ganitong klase ng pag-iisip, nasasanay ang utak na manatili sa pahingang estado kaya’t humababa ang resistensya at kapasidad mag-isip.everyday friday

 • Umaasa sa swerte

Madalas na lumalabas ang kaugaliang ito sa mga taong labis na positibo mag-isip. Ang negatibong epekto ng pag-asa sa swerte ay pagkabigo kapag hindi natupad ang kanila inaasahan at dahil dito, aasa sila sa tulong ng iba na siya namang magiging kaugalian. Hindi sila matututo dahil alam nila na may taong sasalo sa pagbagsak nila.images

Ano man ang ating layunin sa buhay, paghingi ng kaunting tulong, edukasyon at kaalaman, pag-iingat, pagsusumikap, at gabay  ay ang mga susi upang tayo ay maging isang matagumpay na tao.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: