Kasing-aga ng unang araw natin sa paaralan ang pagtuturo sa atin na dapat tayong mag aral ng mabuti upang guminhawa ang ating kinabukasan. Batid natin na sino mang magulang ay dakila at mabuting magulang kung sinabihan nya ang mga katagang ito sa kaniyang anak. Gaya mo, nagsumikap di siya at narrating ang kanyang katayuan sa buhay na iyong napagmamasdan hanggang sa mga araw na ito. Ano man ang kanyang ipinunla noong kanyang kabataan ay siyang kaniyang inani at napakinabangan. Ngunit alam mo ba na sa likod ng mga pangaral na ito ay may nakatagong mali na kung saan ay kung hindi nakasanayan ay masasabing mas mataas ang kaniyang narating? Ibibigay ko ngayon sa iyo ang anim sa mga pangaral na posibleng naipangaral na sa iyo ng iyong magulang ngunit hindi garantisado ang iyong pagtatagumpay.

  • Hindi pag-gamit ng ibang paraan

Ang labis na pagtitiwala sa isang paraan ay may hindi magandang epekto rin. Walang taong pareho kaya naman bawa’t isa satin ay may natural at unique na abilidad upang magamit. Ang abilidad na ito ay ating magagamit sa maraming bagay upang maging isang paraan. Ngunit kung hindi epektibo ang paraang ito, maaari naming humanap ng ibang paraan upang mapagtagumapayan ang isang bagay.
meet-the-spartans

  • Mag-aral mabuti at maghanap ng magandang trabaho

Kung aalalahanin ko, mahigit dalawampung beses na ito sinabi sa akin ng aking ama. “Anak, mag-aral ka ng mabuti para baling araw, makakahanap ka ng magandang trabaho.” Walang masama sa pagiging mabuting empleyado at lahat ng taong maginhawa ay nagsimula sa paghihirap. Ultimo mga kilalang tao ngayon ay nakaranas ng sobrang pagsasakripisyo, lait, duda, at diskriminasyon bago nila nakamtan ang tagumpay. Sa pagkakataong ito, pinangaralan ka ng iyong magulang na siya naming naging sandigan mo upang makamtan ang iyong layunin at pangarap sa buhay…ang maging isang mabuting empleyado? Sa bansang Tsina, Pinapangaralan ng mga nakakatanda ang kanilang mga anak at apo ng kagaya nito; “Anak, mag-aral kang mabuti upang balang araw, makapag-tayo o manahin mo an gating negosyo.” Nakita mo ba ang pinagkaiba? Bata palang ay tinuturuan na ng mga tsino ang kanilang mga anak na maging boss ng sarili nilang kompanya.may i take your order

  • Sobra-sobrang positibong pag-iisip

Hindi mabuti sa sarili ang masamang pag-iisip ngunit anu mang labis ay nakasasama. Sa labis na pag-iisip ng positibo ay nakaliligtaan ng mga tao na dapat silang magsumikap. May kalamangan din ang sobrang pagiisip ng negatibo. Lumalakas man ang iyong duda sa iyong sarili at sa ibang tao, nababalaan ka naman nito sa mga posibleng maganap upang iyong mapaghandaan.

komedi_1440655351933_329

  • Negatibong pag-iisip

Hindi mabuti sa kahit kanino ang pag-iisip ng hindi mabuti. Nasisira nito ang iyong motibasyon at paniniwala. Ibinababa nito ang respeto sa sarili, motibasyon, at sigla –mga aspetong mahalaga upang magtagumpay ang mga taong nagsusumikap. Kaya’t huwag magpa-apekto sa mga taong negatibo at huwag ka’ng maging “Negatron”. komedi_1440659840608_939

  • Sana Biyernes na bukas sa araw ng Lunes

Isa itong kaugalian ng marami sa atin na madalas nangyayari sa mga unang araw ng linggo. Umaasa ang iba na sana ay Biyernes na bukas sa araw ng lunes upang mapagpatuloy ang kasiyahang nahinto sa araw ng pahinga. Sa ganitong klase ng pag-iisip, nasasanay ang utak na manatili sa pahingang estado kaya’t humababa ang resistensya at kapasidad mag-isip.everyday friday

  • Umaasa sa swerte

Madalas na lumalabas ang kaugaliang ito sa mga taong labis na positibo mag-isip. Ang negatibong epekto ng pag-asa sa swerte ay pagkabigo kapag hindi natupad ang kanila inaasahan at dahil dito, aasa sila sa tulong ng iba na siya namang magiging kaugalian. Hindi sila matututo dahil alam nila na may taong sasalo sa pagbagsak nila.images

Ano man ang ating layunin sa buhay, paghingi ng kaunting tulong, edukasyon at kaalaman, pag-iingat, pagsusumikap, at gabay  ay ang mga susi upang tayo ay maging isang matagumpay na tao.

Advertisements